• Wij detecteren

  asbestdaken 

  vanuit luchtfoto's.

  Asbestdaken zijn verboden vanaf 2024. Wij vertellen u waar deze daken liggen.

   

   

   

 • Asbestdaken

  De feiten in Nederland.

  Verboden per 1 januari 2024.

  Voor 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken vervangen zijn (www.rijksoverheid.nl).

  120.000.000 m2 asbestdak.

  Er bevindt zich nog 120.000.000 m2 asbestdak in Nederland. Dat is bijna 40 voetbalvelden per gemeente (Ministerie van SZW).

  145 branden per jaar.

  3 keer per week is ergens een brand waarbij asbest vrij komt (Ministerie van SZW).

  Impuls werkgelegenheid van € 4,25 miljard.

  De totale investeringen voor het vervangen van de asbestdaken worden geschat op € 4,25 miljard (LTO).

  900 -1.300 doden per jaar.

  Jaarlijks zijn er 900 tot 1300 asbest gerelateerde overlijdens in Nederland (NRC Next.Checkt).

  Slechts 1/3 van de verzekeraars dekt schade.

  Nu al blijken slechts 2 van de 6 verzekeraars de volledige kosten van asbest bij brand te vergoeden (verzekeringen.com). Na 2024 is dat 0.

 • Het verbod op asbestdaken per 2024 komt eraan.

  Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies zijn aan zet.

 • Rol van overheden

  Gemeenten zijn belast met de handhaving op het verbod, in sommige gevallen is deze verantwoordelijkheid gedelegeerd naar de betreffende omgevingsdienst. Ook spelen provincies steeds vaker een coördinerende en faciliterende rol. Op hoofdlijnen zijn er 3 rollen:

  Inventariseren

  Zonder data is geen gerichte actie mogelijk

  Veel pandeigenaren handelen niet uit zichzelf, zij moeten opgespoord, gestimuleerd en waar nodig ondersteund worden.

  Monitoren

  Liggen we op koers naar 2024?

  Wat is het effect van stimulering geweest? Door te monitoren hoeveel daken vervangen worden weet u ook of u op koers ligt naar 2024.

  Handhaven

  Opsporen van illegale saneringen

  Handhaving begint nu. Door mutaties in kaart te brengen en te vergelijken met de sloopmeldingen kunnen illegale saneringen opgespoord worden.

 • Zonder inzicht kan niemand sturen.

  Elke regio heeft zijn eigen kenmerken, inzicht in de problematiek is nodig om tot gepaste maatregelen te komen.

 • Asbestdetectie uit luchtfoto's

  Om tot gepaste regionale mix van maatregelen te komen is inzicht nodig. Wij geven inzicht in het aantal asbestdaken, de doelgroepen en het oppervlak per dak. Benieuwd hoe we dat doen? Lees dan verder.

  Methode

  Ons ambitieniveau is hoog; we willen heel Nederland in kaart brengen en jaarlijks monitoren. Aangezien er in Nederland een kleine 10.000.000 gebouwen zijn, is dat handmatig niet te doen, automatiseren is daarom voor ons een uitgangspunt. We ontwikkelden een methode op basis van remote sensing en machine learning. Remote sensing gebruiken we om waardevolle data te verzamelen uit luchtfoto's en hoogtedata (LiDAR). Machine Learning zetten we in om de verzamelende data te combineren met andere bronnen, in totaal verzamelen we ca. 100 kenmerken per dakvlak. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bouwjaar (inclusief controle BAG)
  • Functie 
  • Hellingshoek en oriëntatie van elk dakvlak 
  • Type dak
  • Kleur van het dakvlak
  • Textuur van het dakvlak
  • Mutaties 
  • Aanwezigheid zonnepanelen

  Alle kenmerken, wegingen en relaties daartussen worden verwerkt met behulp van machine learning. Onze algoritmes berekenen per pand wat de kans is dat het een asbestdak heeft. Voor elke gemeente voeren wij vervolgens handmatige kwaliteitscontroles uit door de panden op volgorde van verdenking te sorteren, we controleren vervolgens van hoog naar laag verdacht, totdat we de gewenste betrouwbaarheid hebben bereikt.

  Bronmateriaal

  Voor het in kaart brengen van asbestdaken maken wij onder andere gebruik van het volgende bronmateriaal:

  • Basis Administratie Gemeenten (BAG)
  • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 1, AHN 2 en AHN 3)
  • Kadaster
  • Luchtfoto's

  Omdat wij alle data, van luchtfoto’s tot BAG en kadasterdata reeds in huis hebben, hoeft u in principe geen data aan te leveren en kunnen we direct na opdrachtbevestiging aan de slag. Het gebruik van bestaande bronnen bespaart op tijd en kosten, er is immers geen inwinning noodzakelijk.

  Ervaring

  Wij hebben onze methode in 2016 stap voor stap ontwikkeld en elke stap gevalideerd in 5 pilots met verschillende gemeenten verspreid over Nederland. Daarna is het snel gegaan, in totaal hebben we al ca.120 gemeenten geinventariseerd, waaronder onderstaande gemeenten.

  Meer weten?

 • Wij hebben alle data reeds in huis.

  Hierdoor kunnen we direct aan de slag en u volledig ontzorgen. De doorlooptijd is kort en het scheelt flink in de kosten.

 • Asbestdaken producten

  Onderstaande producten kunt u bij ons bestellen voor elke gewenste regio: gemeente, provincie of heel Nederland.

  Nulmeting: Inzicht op pand- en adresniveau

  Wilt u weten hoeveel asbestdaken in uw regio aanwezig zijn, dan kunnen we u een databestand leveren van alle panden en adressen in uw regio. U ontvangt dan onder andere de volgende kenmerken over de aanwezige astbestdaken: BAG pand ID, adres en dakoppervlak gecorrigeerd voor de hellingshoek.

  Actualisatie: Update o.b.v. nieuwe luchtfoto's

  Wilt u in 2017 uw data laten actualiseren, dan is dat mogelijk. Dit biedt u twee mogelijkheden: Het opsporen van illegale saneringen (wel nieuw dak, geen sloopmelding) en het monitoren van het tempo van sanering.

 • Vrijblijvende offerte aanvragen?

  Wij maken graag een offerte op maat voor uw regio.

  Maliestraat 3, 3581 SH Utrecht (per 1 juli 2017)
  +316 549 14 858